Liên hệ

Intracomtokai

Thông tin công ty

INCRACOM TOKAI Co., Ltd

Địa chỉ: 170-0004 2-27-3 Kita-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo To Fujiken LK Building- tầng 2

Email: tokai.jp803@gmail.com

Tel: 03-6822-7775

Fax: 03-5981-5502